Co zalicza się do surowców wtórnych?

Surowce wtórne to odpady, które nadają się do ponownego wykorzystania, recyklingu, przerobu. Dzielimy je na wiele kategorii. Dzięki odpowiedniej segregacji stają się one szansą na uporanie się z nieustannie rosnącą ilością śmieci pojawiających się na świecie. Wiąże się to jednak nie tylko z ekologią, ale ma również swoje względy ekonomiczne.

Pośród surowców, które nadają się do recyklingu wyróżniamy: metale (złom, stalowe i aluminiowe puszki, przewody), szkoło (całe jak i potłuczone), makulatura (papier i tektura), oraz tworzywa sztuczne (pojemniki z poliwęglanu i polipropylenu, folie, butelki pet i inne. Niezależnie więc od tego gdzie się znajdujemy warto dbać o odpowiednie sortowanie śmieci i umieszczanie ich we właściwych pojemnikach na odpady.

Surowce wtórne – skup, sprzedaż i recykling

Lista produktów, które możemy oddać/ sprzedać w skupie jest bardzo długa. Dodatkowo coraz więcej firm korzysta z materiałów z recyklingu, chociażby do produkcji opakowań. Doskonałym przykładem są tu puszki aluminiowe, które mogą być przetwarzane właściwie bez żadnych ograniczeń, stąd każdy skup surowców wtórnych, chętnie je skupuje, bo są powszechnie wykorzystywane ponownie przez wielu producentów, więc łatwo je dalej sprzedać.

Co sprzedamy w skupie surowców wtórnych?

Większość skupów surowców wtórnych koncentruje się przede wszystkim na surowcach metalicznych takich jak: stal, aluminium, żeliwie, miedź, mosiądz, brąz, znal, cynk, czy ołów. Dzieje się tak głównie z powodu stosunkowo niskich cen przy skupie i sprzedaży innych surowców, które stają się opłacalne dopiero przy dużych ilościach – stąd powszechne są zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach. Jednak często surowce wtórne pozyskiwane są również dzięki segregacji odpadów komunalnych do odpowiednich pojemników. Później oczywiście poddawane są one dodatkowemu sprawdzeniu, jednak w ten sposób zdecydowanie zmniejszamy ilość śmieci zalegających na wysypiskach, gdyż część z tego co wykorzystamy trafia ponownie do obrotu.