Czym jest karta przekazania odpadu?

Regulacje wprowadzane w obszarze gospodarki odpadami są tworzone z myślą o zmniejszeniu problemów z ich właściwym zagospodarowywaniem. Ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu, jaki wywierają one na środowisko naturalne. Równie ważne okazuje się dążenie do zwiększenia osiąganego na wszystkich etapach przetwarzania poziomu recyklingu. By usprawnić wykonywanie obowiązków formalnych związanych z obrotem odpadami wprowadzono rejestr BDO oraz specjalne dokumenty m.in. w postaci karty przekazania odpadu. Będzie ona istotna także przy korzystaniu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ze skupu surowców wtórnych. W Gdańsku w działalności tego typu specjalizuje się firma Złompap. Przyjmuje ona złom stalowy i żeliwny, a także pochodzący z metali kolorowych, w tym aluminium i miedzi oraz ich stopów tj. mosiądzów i brązów. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o BDO i karcie przekazania odpadów.

Czym jest BDO?

BDO to Baza Danych o Odpadach, która funkcjonuje w postaci internetowego systemu komputerowego służącego do zbierania informacji o prowadzonej przez przedsiębiorcę gospodarce wytwarzanymi odpadami. Wpisuje się do niej dane o tym, kto i w jakim zakresie wytwarza odpady, a także na temat ich późniejszego przepływu między różnymi podmiotami aż do ich utylizacji, składowania lub recyklingu. Każdy wytwórca odpadów ma obowiązek zarejestrowania się w BDO, a także dokumentowania faktu powstania odpadu i jego zagospodarowania. W tym celu wypełniania jest tzw. Karta Przekazania Odpadów (KPO).

Czym jest karta przekazania odpadów?

Karta przekazania odpadów jest używana do ewidencjonowania odpadów, a także udokumentowania operacji, jakim są one poddawane. KPO wystawia się w formie elektronicznej, lecz można ją również wydrukować. Zawiera ona dane posiadacza odpadów, podmiotu je transportującego oraz przyjmującego. Umieszcza się w niej ponadto kod odpadów i określa ich rodzaj oraz ilość.