Czym się różni złom stalowy od żeliwnego?

Odpady produkcyjne, stalowe konstrukcje z rozbiórek, nieskorodowane ścinki blach, wióry stalowe, cięte elementy i produkty poamortyzacyjne, nazywamy złomem. Przedmioty oddawane do skupów, są przetapiane, a następnie ponownie wykorzystywane w zakładach produkcyjnych.

Czym się różni złom stalowy od żeliwnego?

Złom stalowy wsadowy jest przeznaczony bezpośrednio do pieca hutniczego. Cechują go określone wymiary i masa, skład chemiczny, dopuszczalne zanieczyszczenia. Niewsadowy natomiast, przed przetopieniem, jest poddawany procesom obróbki. Możemy podzielić na dwie grupy: złom niewsadowy lekki — przedmioty, których grubość nie przekracza 4 milimetrów: blachy stalowe, elementy karoserii oraz niewsadowy ciężki tj. przedmioty, których grubość jest większa niż 6 milimetrów: pręty, druty. Jeśli chodzi o złom żeliwny, dzielony jest na: maszynowy — ciemny, do którego zaliczane są: części maszyn, elementy silników, części maszyn oraz handlowy — biały, do którego zaliczamy: grzejniki, elementy instalacji sanitarnych. Złom stalowy i żeliwny, oddany do skupu złomu ZŁOMPAP Henryk Michałek, jest niezwykle cennym surowcem hutniczym, wykorzystywanym następnie w produkcji różnych stopów.

Czy opłacalne jest oddawanie złom do skupu?

Recykling złomu obejmuje jego odzyskiwanie i przetwarzanie elementów i produktów. Zebrany odpad jest przetapiany i otrzymuje drugie życie. Wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia oraz ich elementy, można oddać do skupu. Zamiast pozbywać się metalowych przedmiotów, zawozić je na wysypiska śmieci, bardziej opłacalne jest sprzedać, za odpowiednią opłatą. Zbieranie złomu jest pożądanym działaniem, bo przynosi dochody i wiąże się z ochroną środowiska. Jeśli mamy większą ilość odpadów, możemy skontaktować się ze skupem i pracownicy zabiorą go z naszego terenu, wypłacając pieniądze. Jeśli chodzi o zakład produkcyjny czy budowlany, firma podstawi kontener i przyjedzie po odbiór. Jest wiele możliwości, by pobyć się zalegających metalowych śmieci.