Jak działa skup surowców wtórnych?

Skup surowców wtórnych wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, pozwala zarabiać pieniądze firmom, osobom indywidualnym i skupom. Skup złomu przyjmuje zbędne i zniszczone przedmioty ze stali, żeliwa, aluminium, miedzi, mosiądzu, cynku, ołowiu i wielu innych metali. W zamian za dostarczony złom, skup wypłaca pieniądze. Obecnie największą wartość mają odpady miedzi i mosiądzu, ale  i ceny złomu stalowego czy  żeliwa stoją na wysokim poziomie. Warto oddać do skupu surowce wtórne, ponieważ tym samym chronimy środowisko, złom w hutach zyskuje drugie życie, a klient ma w kieszeni więcej pieniędzy.

Jak działa skup surowców wtórnych?

Skup surowców to działalność gospodarcza polegająca na obrocie surowcami wtórnymi. Klienci indywidualni lub przedsiębiorstwa sprzedają odpady złomu na skupie, te z kolei sprzedają towar większym odbiorcom, lub bezpośrednio do huty. Niektóre skupy złomu dysponują wyspecjalizowanym sprzętem, który może rozdrabniać złom, prasować go w bele, jak np. złom puszek aluminiowych. Pozwala to zredukować kubaturę magazynowanych odpadów, przygotować do sprawniejszego transportu.

Jakie kontenery służą do przewozu złomu?

Kontenery przeznaczone do przewożenia odpadów złomu produkowane są ze stali, zgodnie z normą DIN 30722. Mogą być kontenery hakowe, modele z klapą hydrauliczną i szyberdachem. Wykorzystuje się  również pojemniki otwarte, zamknięte, jak i bramowe. Rozmiary kontenerów i pojemników są dostosowane do ich przeznaczenia. Kontenery ze stali pokryte są farbą antykorozyjną i nawierzchniową dla zabezpieczenia przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Niektóre skupy podstawiają klientom własne pojemniki lub kontenery do zbierania złomu, które następnie odbierają we własnym zakresie.

Jak przewozić złom?

Transport odpadów złomu wymaga wyposażenia w odpowiedniej jakości urządzenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiedniej jakości i wielkości kontenery, które produkowane są głównie z myślą o transporcie złomu. Przewóz złomu musi odbywać się w bezpiecznych warunkach zarówno dla pracowników jak i otoczenia. Wszystko zależy od tego, jakie ilości  złomu chcemy przewieźć. Na placu na skupie używa się do transportu kontenery samowyładowcze za pomocą wózka widłowego, większe ilości złomu przewożone są do odbiorcy samochodami ciężarowymi w kontenerach hakowych. Skupy złomu jak i  firmy  przewożące odpady złomu  muszą być wpisane do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie – BDO.