Jak od strony formalnej wygląda pozostawienie złomu w punkcie skupu?

Recykling to doskonały sposób na zmniejszenie ilości odpadów dzięki możliwości ponownego wykorzystania różnych materiałów odzyskiwanych ze zużytych już produktów. Pozwala on nie tylko na ograniczenie kosztów utylizacji rozmaitych substancji, ale także zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego, gdyż zasoby potrzebne do przerobu surowców wtórnych są mniejsze niż te, jakie trzeba by zużyć przy tworzeniu ich od podstaw. Doskonałym przykładem sprawnie działającego mechanizmu tego rodzaju jest skup złomu. W Gdańsku działalnością taką zajmuje się firma Złompap. Ponieważ odzyskiwanie metalu wiąże się z pokusą oddawania materiałów pochodzących z przestępstwa, system ich przyjmowania zawiera różne obostrzenia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Jakie zabezpieczenia służą przeciwdziałaniu nieprawidłowościom przy skupie złomu?

Każda firma zajmująca się skupem złomu musi posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie swej działalności. Niezbędne jest również wpisywanie odbieranych materiałów do specjalnej ewidencji. Przyjęcie złomu od osoby fizycznej oznacza wystawienie tzw. formularza przyjęcia odpadów (FPO). W dokumencie znajduje się dokładne określenie rodzaju dostarczanego złomu, a także konieczne jest wskazanie źródła jego pochodzenia. Obejmuje także dane osoby, która dostarczyła surowiec. Przekazując odpady tego typu, trzeba więc wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość np. dowodem osobistym. Jeżeli złom przekazuje przedsiębiorstwo, podobnie jak przy innych odpadach wystawiana jest karty przekazania odpadu (KPO) oraz faktura.

Co daje stosowanie specjalnych obostrzeń przy przekazywaniu złomu?

Przepisy wymagające dokumentowania faktu przekazywania złomu pomagają w ograniczeniu zjawiska kradzieży elementów wykonanych ze stali lub metali nieżelaznych – przede wszystkim stopów aluminium oraz miedzi. Dzięki temu znacznie zmniejszyła się skala problemu, a bulwersujące opinię publiczną zdarzenia związane z przekazywaniem na złom pokryw studzienek kanalizacyjnych czy sieci trakcyjnej zdarzają się niezwykle rzadko.