Które surowce wtórne są szczególnie cenne?

Surowce wtórne to odpady, które po odpowiedniej obróbce mogą być ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. Poddawanie tego rodzaju materiałów recyklingowi nie tylko jest opłacalne, ale również ekologiczne, gdyż przyczynia się do zmniejszenia liczby wysypisk śmieci. Czytając poniższy artykuł dowiesz się, które z surowców wtórnych są najchętniej wykorzystywane.

Metale najcenniejszymi surowcami wtórnymi

Recyklingowi można poddawać takie surowce wtórne jak szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne (plastik) oraz różnego rodzaju metale. Te ostatnie stanowią grupę najbardziej pożądanych odpadów, ponieważ do produkcji metalu wykorzystuje się rudy, których zasoby z roku na rok są coraz mniejsze. W tym kontekście duże znaczenie ma właściwa utylizacja elektrośmieci, gdyż to w laptopach i telefonach komórkowych znajdują się takie cenne minerały jak złoto czy koltan, który występuje wyłącznie na niewielkim obszarze Afryki. Innym przykładem wartościowego surowca wtórnego jest drewno, w tym produkowana z niego makulatura. Proces sadzenia nowych drzew może okazać się w pewnym momencie niewystarczający w stosunku do liczby ich wycinki.  

W jaki sposób przygotować surowce przed oddaniem?

Jako skup surowców wtórnych z Gdańska zachęcamy do odpowiedniego przygotowania wszystkich tego rodzaju odpadów przed ich oddaniem, a śmieci przed wyrzuceniem do właściwego pojemnika. Pozbywając się kartonów, należy wcześniej usunąć z nich plastikowe i metalowe elementy – te powinny znaleźć się odpowiednich kubłach. W przypadku gazet i innych papierowych artykułów wystarczy usunąć z nich olejowane elementy. Aluminiowe puszki powinny być opróżnione i zgniecione. Plastikowe butelki po kosmetykach i środkach chemicznych także należy opróżnić i zgnieść, a butelki PET dodatkowo zakręcić.