Na czym polega recykling puszek aluminiowych?

Puszki aluminiowe to jeden z popularnych rodzajów opakowań, który wykorzystywany jest przede wszystkim przez producentów napojów. Ale warto pamiętać, że zużyte puszki to bardzo cenne odpady, które warto segregować, ponieważ nadają się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.

W przypadku aluminium pochodzącego z puszek możliwe jest wykorzystanie go w stu procentach, poza tym recykling można prowadzić nie tylko jednokrotnie, ale w nieskończoność, nie powodując żadnych strat w jakości metalu. Takie ponowne przetwarzanie surowca jest również bardzo korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ pozwala na znaczne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wody w porównaniu z pozyskiwaniem aluminium bezpośrednio z zasobów Ziemi.

Przebieg recyklingu puszek aluminiowych

Zebrane puszki aluminiowe są odbierane przez skupy złomu albo przez służby oczyszczania miasta, jeśli puszki zostały wrzucone przez nas do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Następnie ich recykling przebiega w kilku etapach, które opisujemy poniżej:

  • Przewożenie do sortowni, gdzie następuje sprawdzenie puszek aluminiowych za pomocą magnesu, czy nie ma wśród nich stali, którą się oddziela, aby przetworzyć osobno.
  • Oczyszczenie z wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń, które odbywa się przy użyciu sit, usuwających piasek i inne dodatkowe substancje znajdujące się na aluminium.
  • Cięcie czystego materiału na mniejsze kawałki i prasowanie go, aby powstały paczki, które można w łatwy sposób transportować do dalszych etapów przetwarzania.
  • Sprasowane odpady aluminiowe trafiają do hut i odlewni, gdzie pod wpływem bardzo wysokiej temperatury ulegają przetopieniu, a następnie tworzy się z nich zwoje blachy. Z takich zwojów można już w łatwy sposób produkować nowe opakowania przeznaczone do różnego rodzaju napojów.

Proces recyklingu aluminium z puszek przebiega w kilku etapach i ocenia się, że trwa około 60 dni – od dostarczenia odpadów do sortowni aż do pojawienia się nowych puszek na sklepowych półkach. Jest on jednak bardzo korzystny dla zmniejszenia ilości zalegających wokół nas śmieci i dla środowiska naturalnego. Dlatego tak ważne jest odpowiednie segregowanie zużytych puszek, aby jak największa ich liczba mogła zostać wykorzystana ponownie.