Co zalicza się do surowców wtórnych?

Co zalicza się do surowców wtórnych?

Surowce wtórne to odpady, które nadają się do ponownego wykorzystania, recyklingu, przerobu. Dzielimy je na wiele kategorii. Dzięki odpowiedniej segregacji stają się one szansą na uporanie się z nieustannie rosnącą ilością śmieci pojawiających się na świecie. Wiąże...